Việt Nam

Xếp hạng Clans: 1

Thành lập 17/07/2015
Ngày / Giờ Trận đấu
20/08/2017 Philippines 0 - 0 Việt Nam
04/08/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
04/07/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
02/07/2017 Việt Nam 0 - 0 Việt Nam
22/06/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
20/06/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
22/03/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
12/03/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
09/03/2017 Việt Nam 0 - 0 Trung Quốc
08/03/2017 Việt Nam 0 - 3 Trung Quốc
Tên Thành Viên Ngày sinh Xếp hạng Clan
Vũ Minh Hùng 23/08/2015 0
VN_ Quan bi 16/04/2016 1
Thành Tâm 21/08/2015 0
Phạm Thành Quang 23/08/2015 0
No1, Vô Thường 24/08/2015 0
No1, Gunny 11/09/2015 0
Nguyễn Việt Anh 23/08/2015 0
Nguyễn Trung Hiếu 23/08/2015 0
Nguyễn Quang Huy 23/08/2015 12
Nguyễn Bá Tuấn 23/08/2015 0