Tiểu Tiểu Hiệp

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 15/07/2015
Thông tin thêm Nghĩa Chiến Minh Tiểu Tiểu Hiệp sinh năm 1986. Là một trong những thành viên thuộc đoàn AOE China sang Việt Nam tham dự giải Lenovo 2011 và có thành tích tốt tại nội dung Solo Shang.
Ngày / Giờ Trận đấu
18/05/2017 Tiểu Tiểu Hiệp 0 - 0 Võ Lực
12/04/2017 Chiến Tướng 2 - 1 Tiểu Tiểu Hiệp
03/04/2017 Tiểu Tiểu Hiệp 2 - 1 Truy Mệnh
10/03/2017 Tiểu Tiểu Hiệp 1 - 2 Gunny
13/11/2015 ChipBoy96 3 - 2 Tiểu Tiểu Hiệp