Thanh Hóa

Xếp hạng Clans: 5

Thành lập 10/07/2015
Thông tin thêm AOE Thanh Hóa
Ngày / Giờ Trận đấu
02/07/2017 GameTV Plus 1 - 3 Thanh Hóa
16/04/2017 Thanh Hóa 4 - 1 Thanh Hóa 2
16/04/2017 Thanh Hóa 2 1 - 4 Thanh Hóa
07/01/2017 Nghệ An 3 - 0 Thanh Hóa
03/01/2017 Nghệ An 3 - 1 Thanh Hóa
09/04/2016 Thanh Hóa 0 - 0 Thanh Hóa 2
04/10/2015 Hải Phòng 3 - 0 Thanh Hóa
Tên Thành Viên Ngày sinh Xếp hạng Clan
Văn Sự 24/02/2017 0
TP. Thanh Hóa 19/07/2015 0
Thanh Hóa 2 09/04/2016 0
Team 37 LTK 19/07/2015 0
Ngọc Lặc 19/07/2015 0
Đông Sơn 19/07/2015 0