Team 2

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 21/08/2016
Ngày / Giờ Trận đấu
17/08/2017 Team 1 0 - 0 Team 2
17/05/2017 Team 1 0 - 0 Team 2