Không Được Khóc

Xếp hạng Clans: 100

Ngày sinh 18/03/2017
Ngày / Giờ Trận đấu
01/07/2017 Chim Sẻ Đi Nắng 0 - 0 Không Được Khóc
04/05/2017 Không Được Khóc 0 - 0 Hoàng CN
01/04/2017 Không Được Khóc 0 - 3 Tễu