GameTV Plus

Xếp hạng Clans: 100

Ngày sinh 16/06/2017
Ngày / Giờ Trận đấu
22/07/2017 GameTV Plus 0 - 0 Thanh Hóa 1
16/07/2017 GameTV Plus 0 - 0 Hà Nội
16/07/2017 Thanh Hóa 2 0 - 0 GameTV Plus
02/07/2017 GameTV Plus 1 - 3 Thanh Hóa