Chém

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 29/07/2015
Ngày / Giờ Trận đấu
06/05/2017 Cung 0 - 0 Chém
04/05/2017 Cung 0 - 0 Chém
03/05/2017 Cung 0 - 0 Chém
06/04/2017 Cung 0 - 0 Chém
27/03/2017 Cung 0 - 0 Chém
22/09/2016 Cung 0 - 0 Chém
GTVSHOP