VIDEO - Đại diện của Clan AoE Sài Gòn nói gì sau khi Dương Đại Vĩnh gia nhập Sài Gòn New?

Đại diện của Clan AoE Sài Gòn nói gì sau khi Dương Đại Vĩnh kí vào bản hợp đồng gia nhập vào Sài Gòn New?

G_luuly